Samen zingen verbindt!

Mensen met elkaar verbinden

door met plezier samen te zingen.

Mijn enthousiasme en ervaring daarvoor in te zetten

Dat is genieten!

Stichting AlegriaCanta

Deze stichting heeft als doel:

  • Mensen het plezier laten ervaren van samen zingen en zo bij te dragen aan muzikale en culturele ontplooiing en sociale verbinding. De stichting richt zich daarbij op een brede doelgroep, zodat deelnemers zonder zang-of koorervaring mee kunnen zingen.
  • De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden en daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van laagdrempelige zangactiviteiten en -evenementen om het samen zingen in al zijn facetten te bevorderen.
  • De stichting heeft geen winstoogmerk.

Activiteiten die onder deze stichting vallen zijn:
AmeezingTOP2000
Contactkoor "De stem van ons geheugen"   met financiële ondersteuning van  Fonds Sluyterman van Loo

Bestuursleden van deze stichting zijn Pita Zegstroo, Riki Smolders en Carolien van der Hulst.

Kamer van Koophandel: 74916416

Correspondentieadres:
Strijpen 6z
5752   Deurne

Ameezing top 2000 1 inzingen
Menu